• تلفن تماس : 76 19 68 33 - 021
    36 24 122 - 0912
  • آدرس : خیابان خاوران، بعد از بزرگراه امام علی(ع)، کارگاه فنی برادران امید بخدا
  • ثبت سفارش خدمات

خدمات ویژه

مراحل انجام پروژه

مرحله اولیه

بررسی پروژه

در این مرحله تمامی ابعاد پروژه مورد بررسی قرار گرفته و اندازه گیری دقیق جهت شروع مرحله بعد انجام خواهد شد.

مرحله دوم

تهیه نقشه

در این مرحله نقشه شماتیک پروژه با توجه به بررسی و اندازه های مرحله قبل با به کارگیری تجهیزات روز تهیه می شود.

مرحله سوم

اقدامات اولیه ساخت

در این مرحله اقدامات اولیه جهت ساخت اجزای پروژه با توجه به المان های مراحل قبل و با استفاده از ابزارهای ساخت شروع می شود.

مرحله نهایی

آماده سازی و تحویل

در این مرحله ساخت اجزای پروژه به اتمام رسیده و تمامی اجزا اسمبل شده و آماده نصب و تحویل به کارفرما می گردد.

  • با همکاری تیمی نیروهای متخصص و با به کارگیری ابزارهای روز دنیا کیفیت در ساخت پروژه را تضمین می نماییم کارگاه فنی امید بخدا

برخی از مشتریان ما